Välj en sida

Styrelsen

Ordförande
Jonas Kristensson
070 – 489 01 76

Kassör
Ingrid Johansson
0523 – 539 55

Ledamot – Hemsida
Mikael Ejdesör
070 – 332 26 93

Vice ordförande
Petter Alm
072 – 233 73 35

Ledamot – Medlemsregister
Jimmy Kristensson
070 – 299 66 44

Ledamot – GDPR-ansvarig
Anita Bergdahl
0525 – 332 72

Sekreterare
Christian Oscarsson
070 – 553 67 12

Ledamot – Försäkrings-, Brandskydds- & Säkerhetsansvarig
Ulf Grändsjö
070 – 393 86 94

Revisorer

Jörgen Wollbratt
073 – 575 41 27

Anders Olevik
070 – 591 20 92

Valberedning

Ingemar Bergdahl
070 – 553 45 66

Bertil Blomqvist
070 – 570 73 44

Kjell Olausson
072 – 207 56 00

Jan Kristiansson
070 – 669 13 40

Stugvärdar/ansvariga för uthyrning av klubbstugan

Bokningsansvarig
James Olofsson
070 – 260 80 56

Drift & Underhåll / Båtramp
Ulf Grändsjö
070 – 393 86 94

Bokningsansvarig, reserv
Jonas Kristensson
070 – 489 01 76

Vaktmästare
Björn Wärngård
073 – 362 60 70

 

Drift & Underhåll / Båtramp
Ingemar Bergdahl
070 – 553 45 66

Vaktmästare
Christer Rydebrink
070 – 822 47 83

 

Trivselkommitté

Nickoline (Line) Odin
070 – 643 51 63

Eydna Sundbom
070 – 871 36 74

Kerstin Grändsjö
076 – 782 70 40

Samanthe Jensen
0733 – 47 89 00

Mona Kristensson
070 – 952 94 77

Klas Ericsson
0525 – 332 02

Väderöarnas båtsällskap

Väderöarnas båtsällskap